Kategori arşivi: Kapadokya Kiliseleri

Kapadokya Kiliseleri nelerdir Kapadokya kiliselerinin önemi Kapadokya kilise isimleri Kapadokya kiliseleri tarihi

Kızlar Manastırı

Kizlar Manastiri
Kizlar Manastiri

Dört kat halinde oyulmuştur. Birinci şapel en üstteydi yıkıldı küçük bir parçası kaldı. İkinci şapel kaya kütlesinin içindedir.
Elmalı kilise: Güneydeki uçurumun kıyısındaki uçuruma oyulmuştur. Güvercinlik olarak kullanılmıştır. Dokuz kubbeli, dört sütunlu, Grek haç planlı ve üç apsisli kilise 11.yy ortasına ve 12yy başına tarihleniyor. İsa’nın 15 sahne resmedilmiştir.

Azize Barbara Kilisesi

azize barbara
azize barbara

İki sütunlu kubbesi ve haç planı ile 11 yy özelliklerini taşıyor. Girişinin karşısındaki hayvan figürleri büyü bozmayı ifade ediyor.
Elmalı Kilise’nin bulunduğu kaya blokunun arkasındadır. Haç planlı, iki sütunlu, batı, kuzey ve güney haç kolları beşik tonozlu, merkezi kubbeli, doğu haç kolu ve doğudaki iki köşe mekanı kubbelidir. Bir ana, iki yan apsisi bulunmaktadır. Motifler kırmızı boya ile doğrudan kaya üzerine uygulanmıştır. Duvarlarda ve kubbede zengin geometrik motifler, mitolojik hayvanlar ve askeri semboller resmedilmiştir. Ayrıca duvarlarda taş izlenimi veren motifler yer almaktadır.

Çarıklı Kilise

carikli kilise
carikli kilise

Dört kubbeli yapısıyla St. Barbara’ya, resimleri bakımından karanlık kiliseye benziyor.
İsa’nın hayatıyla ilgili konular, İbrahim Peygamber’in misafirperverliğini gösteren Tevrat sahnesi, aziz ve bani tasvirleri bugüne gelmiştir. İsa’nın çarmıha gidişi ve çarmıhtan alınışı sahneleri kilisenin farklı özelliğidir bu açıdan diğer kiliselerden ayrılır. Figürler genelde büyük ve uzundur. İsa’nın göğe yükselişi sahnesinin altında bulunan ayak izlerinden dolayı kiliseye ‘Çarıklı Kilise’ adı verildiği sanılıyor. kilisede esmedilmiş sahneler; Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, İhanet, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri bulunuyor.

Karanlık Kilise

Karanlik Kilise
Karanlik Kilise

İsa’nın doğumundan ölümüne hayatının resmedildiği kilise oldukça iyi durumdadır. Karanlık Kilise olarak adlandırılmasının nedeni, narteks kısmındaki küçük bir pencereden çok az ışık almasındandır.Üç Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirleri. Kilisedeki sahneler; Vaftiz Lazarus’un diriltilmesi,Son akşam yemeği, İhanet, İsa’nın göğe çıkışı, Deesis, Doğum, Müjde, Üç müneccimin tapınması, Kudüs’e giriş, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa çarmıhta, Başkalaşım, Beytüllahim’e yolculuk, İsa’nın cehenneme inişi Kadınlar boş mezar başında, Üç Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirleri, İbrahim peygamber’in misafirperverliği. Kilise 11. yy sonlarına tarihlenmiştir.

Tokalı Kilisesi

tokali kilise
tokali kilise

Merdivenle inilen bir alt kiliseside bulunuyor. Bölgenin bilinen en büyük kaya kilisesi Tokalıdır. 4 mekandan oluşuyor: Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altındaki Kilise, Yeni Kilise’nin kuzeyindeki Yan şapel. 10.yüzyılda tarihlenen Eski Kilise, bugün Yeni Kilise’nin giriş mekanıdır ve ilk haliyle tek nefli, beşik tonozlu bir yapıdır. Doğusuna Yeni Kilise’nin eklenmesi sırasında apsisi tamamen yıkılmıştır. Sahneler tonoz yüzeyine ve duvarların üst bölümüne yerleştirilmiştir. İsa’nın hayatını kapsayan konular tonozda panellere ayrılmıştır.